10995285_10152780140933727_4264470844692927924_n

Viac ako tri hodiny trvalo stretnutie s autorkami projektu obnovy piešťanského parku, ktoré sa uskutočnilo v sobotu. Zúčastnila sa ho asi tridsiatka ľudí, ktorým budúci stav parku nie je ľahostajný alebo mali v hlave nezodpovedané otázky. Všetky nezrovnalosti sa ale vysvetlili. Skupinka sa po úvodnom vysvetlení plánov presunula priamo do parku, kde autorky presnejšie popísali, čo by sa s parkom malo diať. Diskusia prebiehala aj po skončení komentovanej prechádzky v parku.

Všetkým zúčastneným organizátori ďakujú a tešia sa na ďalšie stretnutie.

O ďalšom napredovaní projektu sa dozviete aj prostredníctvom nášho newsletteru.